VAAC
Đang tải dữ liệu...
 
 Giới thiệuSitemapLiên hệ
Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Các hoạt động chuyên môn
Hợp tác quốc tế
Kiến thức HIV/AIDS
Văn bản pháp quy
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm
Hỏi đáp
HIVQUAL
Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 :: Thông tư liên tịch  
Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007
Tên file:  2.TTLT08_BYT-BNV.pdf
Dung lượng:  149,882 bytes
Số lần tải xuống:  15041
  Tải xuống
Thông tin mô tả  Về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.
Quay về  Thông tư liên tịch (24) Về đầu trang 
Liên kết web