VAAC
Đang tải dữ liệu...
 
 Giới thiệuSitemapLiên hệ
Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Các hoạt động chuyên môn
Hợp tác quốc tế
Kiến thức HIV/AIDS
Văn bản pháp quy
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm
Hỏi đáp
HIVQUAL
Thông báo

Công văn 3655/BYT-AIDS về việc áp dụng tiêu chuẩn điều trị HIV/AIDS mới

Công văn 3655/BYT-AIDS về việc áp dụng tiêu chuẩn điều trị HIV/AIDS mới

 

Thông báo tài trợ cho Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI

Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS định kỳ tổ chức 2 năm một lần. Hội nghị khoa học là diễn đàn quy tụ nhiều chuyên gia, nghiên cứu viên và các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế và các doanh nghiệp hoạt động liên quan lĩnh vực HIV/AIDS tham dự

 

Hướng dẫn thực hiện Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2015

Hướng dẫn thực hiện Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2015

 

Thông báo tuyển dụng của Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

 

Hướng dẫn triển khai thông tư 01/2015/TT-BYT

Hướng dẫn triển khai thông tư 01/2015/TT-BYT

 

Góp ý Hướng dẫn quản lý điều trị và chăm sóc HIV/AIDS (biên tập lần 1)

Góp ý Hướng dẫn quản lý điều trị và chăm sóc HIV/AIDS (biên tập lần 2)

 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

 

Tổ chức Hội nghị khoa học Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI

Tổ chức Hội nghị khoa học Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI

 

Công văn của Bộ Y tế yêu cầu Kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS

Công văn của Bộ Y tế yêu cầu Kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS

 

DANH SÁCH CÁC SỰ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS TRONG KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ NĂM 2015

Các bài khác:
Trang:  1/12Trang sau 
Các chương trình, dự án
Hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS