VAAC
Đang tải dữ liệu...
 
 Giới thiệuSitemapLiên hệ
Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Các hoạt động chuyên môn
Hợp tác quốc tế
Kiến thức HIV/AIDS
Văn bản pháp quy
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm
Hỏi đáp
Thông báo

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị quý cơ quan trong quá trình xây dựng và thực hiện các nghiên cứu khoa học cần tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên

 

Danh sách Hội nghị, hội thảo quốc tế năm 2014-2015

Nhằm thuận tiện cho việc chủ động lập kế hoạch và tham dự các Hội nghị, hội thảo quốc tế để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong công tác Phòng, chống HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS gửi các đơn vị danh sách Hội nghị, hội thảo quốc tế nổi bật về HIV/AIDS trong năm 2014 và đầu năm 2015

 

Gửi bộ đĩa phát thanh mẫu tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

Công văn số 12/AIDS-TT về việc gửi bộ đĩa phát thanh mẫu tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

 

Kế hoạch 967/KH-BYT về việc triển khai thực hiện Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020"

Kế hoạch 967/KH-BYT về việc triển khai thực hiện Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020"

 

Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam thông báo tuyển dụng (gia hạn đến 15/3)

Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam là dự án hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế và Dịch vụ con người Hoa Kỳ đang tìm kiếm những ứng viên thích hợp làm việc lâu dài cho Văn phòng Dự án tại Hà Nội

 

Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

 

Bộ công cụ ước tính nhu cầu nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại các địa phương giai đoạn 2014-2020

Bộ công cụ ước tính nhu cầu nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại các địa phương giai đoạn 2014-2020

 

Dự án Quỹ toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS thông báo Tuyển dụng

Ban Quản lý Dự án thành phần Y tế, Dự án Quỹ toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ cần tuyển dụng 02 công dân người Việt Nam có trình độ và kinh nghiệm làm việc 100% thời gian tại BQLDA Trung ương tại Hà Nội với vị trí Cán bộ dự án, bộ phận Can thiệp

 

Thông báo kết quả Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V

Thông báo kết quả Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V

 

Hướng dẫn số 999/HD-BYT Triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, giai đoạn 2013-2020” tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn số 999/HD-BYT Triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, giai đoạn 2013-2020” tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các bài khác:
Trang:  1/10Trang sau 
Các chương trình, dự án
Hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS  
Liên kết web địa phương