Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội thảo quốc gia về tảo hôn ở Việt Nam

Tảo hôn là vi phạm quyền con người. Mặc dù các quốc gia đã có hệ thống luật pháp giúp giải quyết vấn đề này nhưng thực tế, tình...

Khởi động Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp (EOC) tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Ngày 20/10/2016, tại Hà Nội, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức Lễ khởi động văn phòng Đáp ứng khẩn cấp (EOC) tại Viện Vệ sinh...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết, tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS ở nơi bạn sinh sống còn tồn tại nhiều nhất ở đâu

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?