VAAC
Đang tải dữ liệu...
 
 Giới thiệuSitemapLiên hệ
Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Các hoạt động chuyên môn
Hợp tác quốc tế
Kiến thức HIV/AIDS
Văn bản pháp quy
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm
Hỏi đáp
Tin tức / Thông tin hoạt động     

HƯNG YÊN: SƠ KẾT 6 THÁNG ĐIÊU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE

 

Định hướng hợp tác trong phòng, chống HIV/AIDS với Ủy ban Y tế Hà Lan

 
Báo cáo/ Nghiên cứu/ Ấn phẩm     
Dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương     

Địa chỉ đơn vị triển khai các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại Tỉnh Đồng Nai

 

Địa chỉ đơn vị triển khai các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại Tỉnh Phú Yên

 

Địa chỉ đơn vị triển khai các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại Tỉnh Bình Phước

 
Tình hình dịch, số liệu

Tình hình dịch HIV/AIDS hết năm 2013

 

Tình hình dịch HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2013

 

Tình hình dịch HIV/AIDS năm 2012

Thông báo     

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 

Danh sách Hội nghị, hội thảo quốc tế năm 2014-2015

 

Gửi bộ đĩa phát thanh mẫu tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

Hoạt động địa phương, các ngành, tổ chức

HƯNG YÊN: SƠ KẾT 6 THÁNG ĐIÊU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE

 

Thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2014

 

Hội thảo đồng thuận Báo cáo Quốc gia về tiến độ chương trình AIDS toàn cầu giai đoạn 2012-2013

  • Tuổi trẻ Bình Dương với công tác phòng, chống HIV/AIDS
Liên kết web
Liên kết web địa phương
Hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS  
Các chương trình, dự án
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 10.356.995
Số người trực tuyến: 198
Trưng cầu ý kiến