Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Người nhiễm HIV/AIDS cần thiết tham gia BHYT

Để lấp dần khoảng trống thiếu hụt khi nguồn thuốc viện trợ quốc tế giảm, từ tháng 7/2017, Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện chi trả...

Phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới với những thách thức

Năm 2017, kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS bị cắt giảm nhiều, đặc biệt là tiền thuốc kháng vi rút từ nguồn tài trợ. Để...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?